REGULAMIN

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1.1 Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.manufakturatkanin.pl zwany w dalszej części Sklepem, jest własnością firmy Inter-tes, Ul. Mickiewicza 26, 05-816 Michałowice, regon 012890473, nip 527-166-14-43, wpis nr 4551 Wójt Gminy Michałowice.

1.2 Stroną dokonującą zamówienia i zakupów w Sklepie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna zwana dalej Klientem.

1.3 Stroną zajmującą się obsługą Klienta w szczególności przyjmującą, potwierdzającą i realizującą zamówienia jest firma firmy Inter-tes, Ul. Mickiewicza 26, 05-816 Michałowice regon – 012890473, nip: 527-166-14-43, Wpis nr 4551 Wójt Gminy Michałowice..

1.4 Klient składając zamówienie jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się z treścią regulaminu Sklepu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

1.5 Ceny produktów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.

1.6 Kolory i wykończenia produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu mogą różnić się nieznacznie od ich rzeczywistych produktów ze względu na fakt, że nie ma uniwersalnie skalibrowanego monitora a każdy monitor na którym wyświetlane są zdjęcia produktów z naszej strony internetowej może oddawać barwy w odmienny sposób.

 

2. ZAMÓWIENIA


 

2.1 Zamówienia produktów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie przez zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego przez Administratora na stronie Sklepu.

2.2 Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

2.3 Zakupione produkty w Sklepie są doręczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

2.4 Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza danych osobowych, adresowych i kontaktowych.

 


3.DOSTAWA I KOSZTY

 

3.1 Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.

3.2 W przypadku realizacji większych zamówień, Administrator jest uprawniony w drodze odrębnych ustaleń z Klientem, do określenia dłuższego terminu realizacji zamówienia oraz realizacji takiego zamówienia etapowo. W przypadku większych zamówień Administrator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Klientem w celu zaproponowania dodatkowego rabatu.

 

4.GWARANCJE,
REKLAMACJE I ZWROTY

 

 

4.1 W chwili odbioru przesyłki kurierskiej odbiorca powinien sprawdzić, czy opakowanie z produktem jest oryginalnie zapakowane. W przypadku, gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy w obecności kuriera spisać protokół szkody (odpowiedni druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej) i niezwłocznie skontaktować się z Administratorem.

4.3 Po odbiorze przesyłki należy w terminie 7 dni dokonać oględzin zakupionego towaru celem ustalenia jego kompletności, w przypadku jakichkolwiek braków należy niezwłocznie skontaktować się z Administratorem.

4.4 W przypadku reklamacji wadliwy produkt należy zapakować w opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy i skontaktować się z Administratorem.

4.5 Do podlegającego reklamacji produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu oraz opis problemu.

4.6 Jeżeli nie będzie możliwa wymiana produktu na nowy (np. z powodu zaprzestania produkcji), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w Sklepie produkty lub zwrócimy pieniądze.

4.7  Przy zakupie kuponu lub panelu materiału przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Prawo to odnosi się jednak tylko i wyłącznie do kuponów tkanin i paneli, ponieważ materiał odcięty specjalnie pod Twoje potrzeby staje się “rzeczą wyprodukowaną według specyfikacji konsumenta”. Dzieje się tak na mocy art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827): “prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”. Przy zwrocie płatności do klienta koszt transportu nie jest uwzględniany (zwracamy pieniądze tylko za tkaninę).

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, musi być kompletny i nie może być zniszczony lub brudny. W przypadku niespełnienia tych warunków, produkt nie zostanie przyjęty. Należy odesłać zakupiony towar w nieuszkodzonym stanie. Przesyłka realizowana jest na Państwa koszt. Po wcześniejszym uzgodnieniu zwrotu, prosimy o wypełnienie i wydrukowanie formularza zwrotu towaru. Reklamowany towar wraz z paragonem (w przypadku jest braku zwrot nie będzie możliwy) należy odesłać na poniższy adres:

Tkaniny Włoskie
ul. Orla 13
00-143 Warszawa

4.8 Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

 

5.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 

5.1 Złożone zamówienie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r.)

5.2 Dane te są chronione i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień.

5.3 Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących ich danych osobowych. Dane Klienta nie będą w żadnym razie udostępniane firmom i osobom trzecim.

5.4 Prezentacja zawartości Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

5.5 Wszystkie informacje, dane, fotografie, opisy produktów i marek są chronione prawami autorskimi.

5.6 Znaki towarowe, handlowe, nazwy wykorzystane na stronach Sklepu wyłącznie w charakterze informacyjnym i stanowią własność ich prawnych właścicieli.

5.7  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednie ustawy.

5.8 Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2013 r